Příběh Dr. Cidera

Recepturu na cider pravděpodobně dovezl z New Yorku roku 1879 Jan Timmer st. (na fotce před švagrovým obchodem). Ovocnářství se však začal v Kutné Hoře věnovat až jeho syn Jan Timmer ml. krátce poté, co Zdeněk Koukol postavil v sousedství selského zahradnictví rodu Timmerů továrnu „na zužitkování ovoce“.

Jan Timmer ml. firmě KOUKOL a MICHERA (1912) vyrábějící světoznámé bonboniéry LIDKA dodával kromě jiného ovoce. Švagr Jana Timmera ml. rodinný podnik rozšířil svým majetkovým vkladem v komanditní společnosti Rudolf Patočka a spol. v Sobotce, z něhož se stal koncem 30. let 20. století konzervárenský podnik - Vitamina, J. Karásek a A. Sachomský. Na základě vyhlášky ze dne 18. října 1948 o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském došlo k postupnému zestátnění kompletního odvětví.

Celý kutnohorský areál se stal součástí Okresního podniku služeb, který z něj vytvořil zahradnický závod Komunálních služeb, jehož dlouholetým vedoucím se stal poněkud netradičně syn Jana Timmera ml. - Jiří. V roce 1992 byl nejprve areál kutnohorského pivovaru navrácen městu Kutná Hora, které jej pronajalo nově vzniklé Pivovar Kutná Hora, spol.s r.o. a v roce 1993 došlo k vrácní sousedního zahradnického závodu dědici Jiřímu Timmerovi.

V roce 2001 skoupila podíly v Pivovaru Kutná Hora společnost Drinks Union. Ta jej v roce 2008 prodala nadnárodnímu koncernu Heineken, který svou činnost v Pivovaru Kutná Hora k 31. prosinci 2010 překvapivě ukončil. Vnuk Jiřího Timmera vedl se společností Heineken soudní spor, který vyvrcholil v roce 2013 soudním smírem, na základě kterého došlo k úspěšné registraci ochranné známky Dr. Cider na společnost Timmer a.s. v roce 2014. Veškerá práva duševního vlastnictví Dr. Cider jsme tak koupili od přímých potomků Jana Timmera st. a v roce 2020 výrobu v jeho původních prostorách podle zachovaných přírodních postupů a tradiční receptury obnovili.

Novinky

Image placeholder

Z Kutné Hory do New Yorku

16. prosince 1872

Jan Timmer st. připlouvá do New Yorku na zaoceánské lodi SS Deutschland ke své sestře. Ta odcestovala spolu se svým manželem Janem Coufalem z Kutné Hory již roku 1866 a za tu dobu založili v New Yorku český obchod.

Připravujeme více historie

Image placeholder

Od pivovaru po čokoládovny Lidka

1879 - 1912

Někdy v roce 1879 je Jan Timmer st. již zpět v Kutné Hoře a kupuje část usedlosti zvané Mečkas, jejíž hospodářskou provázanost s loreckým pivovarem přeměnil jeho syn Jan z části na ovocnářskou výrobu pro podnik Lidka.

Více na stránkách Konvent

Image placeholder

Současnost a zase ten Heineken

12. listopadu 2014

Po rozhodnutí tehdejšího vlastníka (koncernu Heineken) Kutnou Horu v roce 2009 opustit, zahájil pravnuk Jana Timmera ml. s koncernem soudní spor, na jehož konci došlo k uzavření soudního smíru a obnovy (nejen) Dr. Cidera.

Více na stránkách Vltavar

Image placeholder

Jablečný cider

Jablečný cider vyrábíme z odrůd Golden Delicious, Melody a Idared, které pocházejí výhradně z našich sadů.

více informací

Image placeholder

Šumivá vína

Šumivá vína vyrábíme výhradně z odrůd Golden Delicious. Fermentaci zastavujeme čistě mikrofiltrací.

Více informací

Image placeholder

Naše mošty

Výběrová jablka pro naše mošty jsou lisována za studena a teprve výsledný produkt je pasterován.

Více informací